FANDOM


Nag-umpisa ang kwento na ipinapakita ang hindi pagkapaniwala ni Ligaya sa lihim na ibinigay sa kanya ni Nestor. nakasaad dito ang pagnanais ni Nestor na makasama si Ligaya at pagtatapat ng pag-ibig niya kay Ligaya. Ang problema lamang ay magpinsan sina Ligaya at Nestor. Ang mga sumunod na kaganap ay ang paglalarawan ng kabataan ng dalawa na kung saan sila ay nagkakilala at nagkalaro hanggang sa kanilang pagtanda . Di naglaon ay nagkahiwalay din sila ng landas. Si Nestor ay anging isang manggagamot at si Ligaya naman ay naging isang prominenteng babae sa lipunan dahilan sa kanyang ganda at kariktan. Dumating sa punto na naghihina na si Ligaya dahilan sa gabi-gabing pagdalo sa mga salu-salo kaya't siya'y nagpunta kay Nestor upang magpagamot. Dito nila napagtapat ang pag-ibig sa isa't isa. Si Ligaya ay tumira muna sa Baguio ng dalawang buwan upang manumbalik ang kanyang kalusugan. Sa puntong ito, napag-usapan nila na kahit sila ay magpinsan, hindi nila alintana iyon at hindi nila pinapansin ang kung ano mang sasabihin ng lipunan sa kanila.